Rejestr umów zawartych przez Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. w Szczecinie

Wykazy umów są publikowane raz na kwartał. Pierwszy z nich obejmuje okres od 1 stycznia 2016 r. kolejne będą publikowane w miesiącu następującym po zakończeniu każdego kwartału.
Wykaz umów prowadzony jest w sekretariacie NiOL.