Organy spółki

 

 

  • Konrad Stępień - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

 

 

Rada Nadzorcza:

 

  • Agnieszka Jarosz-Walas - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Bartosz Stawarski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Łubian