Organy spółki

 

 

  • Radosław Kanarek - Prezes Zarządu

 

 

Rada Nadzorcza:

 

  • Agnieszka Jarosz-Walas - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Anna Alicja Szotkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Łubian